Επιλογές του ασθενούς και ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής

Επιλογές του ασθενούς και ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής: Α. Καραμπίνης, Μ. Μηλαπίδου, Μ. Σαχουλίδου, Δ. Αθήνα, Κ. Φουντεδάκη. Εκδόσεις Σακκούλα, σελ 119

Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των επιλόγων του ασθενούς και της δοκιμασίας της αυτονομίας του τέλους της ζωής, μιας πολυδιάστατης θεματικής που ευλόγως βρίσκεται στο μικροσκόπιο του επιστημονικού τομέα της βιο-Ηθικής. Τα κεφαλαία που εξετάζονται στο παρόν βιβλίο είναι τα εξής: 1) Τέλος και ζωή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: Βιοηθική και νομική, 2) Πληρεξούσιοι υγείας και διαθήκες ζωής. Το ρυθμιστικό έλλειμμα του ελληνικού δίκαιου, 3) Indubioprodignitate. Προγενέστερες οδηγίες: Ευρωπαϊκή και διεθνής προοπτική, 4) Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΕΔΔΑ επί της υπόθεσης LambertvsFrance. Τόσο ο ιατρικός όσο και ο νομικός κόσμος βρίσκονται αντιμέτωποι με τον διαρκή και ριζικό επαναπροσδιορισμό των ορίων της σύγχρονης ιατρικής πράξης. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται μεταξύ άλλων να διαχειριστούν τις επιλογές του ασθενούς που σχετίζονται με το τέλος της ζωής του. Ιδιαίτερη, σημασία έχει προσλάβει η διαχείριση της επιθυμίας του σύγχρονου ασθενούς να ρυθμίσει εκ των πρότερων τα όρια της θεραπευτικής του μεταχείρισης με στόχο την διαφύλαξη της αυτονομίας του, ειδικότερα ενόψει της προοπτικής περιέλευσης σε μια κατάσταση αδυναμίας εξωτερίκευσης της βούληση του.

 

Αλέξανδρος Χανία – Staigiaire ΕΕΒ

 

NEW EDITION FOR STUDENTS


What I know about Bioethics


Edition
(in Greek only)CURRENT ISSUES PROCESSED BY THE COMMISSION

Use of Human Biological Material in Research-Biobanks

NEW OPINION

Genetically Modified Organisms in Agriculture and Consumption: An Updated Approach

Opinion
(in Greek only)

"BIOETHICS GO TO SCHOOL"

 

The Commission organizes educational activities for schools (Secondary Schools and High Schools) related to bioethics

Information

EDUCATIONAL SEMINARSThe Commission organizes educational seminars covering a wide range of bioethics issues

Information

(in Greek only)

STAGES

 The Commission offers to students, mostly postgraduates, both from human and life sciences the Possibility of training on issues related to bioethics

Information

Free business joomla templates