ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΒΙΟΗΘΙΚΑ

ΒΙΟΗΘΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Περιοδικό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

 

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση ενός περιοδικού για τη Βιοηθική, σε ηλεκτρονική μορφή, του πρώτου στην ελληνική επιστημονική κοινότητα.

Μια εμπειρία 20 ετών, μας έδειξε ότι, παρά το διαρκώς αναπτυσσόμενο ενδιαφέρον –που εκφράζεται ήδη με την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, μεταπτυχιακών προγραμμάτων, αλλά και επιτροπών ηθικής και δεοντολογίας σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας μας- εκείνο που εξακολουθεί να λείπει είναι ένα βήμα διαλόγου και προβληματισμού αποκλειστικά για τη Βιοηθική.

Έτσι, τον Μάρτιο του 2015 η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής εξέδωσε το πρώτο τεύχος του Περιοδικού "Βιοηθικά", και έκτοτε συνεχίζεται ανελλιπώς η έκδοσή του. Με απόφαση της Επιτροπής, τον Ιούλιο 2019 πραγματοποιήθηκε μετάβαση του περιοδικού "Βιοηθικά"  στις υποδομές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (με λήψη της υπηρεσίας ePublishing).

Πληροφορίες για το περιοδικό, οδηγίες για την υποβολή νέων εργασιών προς δημοσίευση, και τα προηγούμενα τεύχη μπορείτε να δείτε εδώ (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bioethica).

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates