Νέα Σύσταση της ΕΕΒ «Κλινικές Δοκιμές εν Μέσω της Πανδημίας COVID-19»

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής εξέτασε το ζήτημα της διεξαγωγής κλινικών δοκιμών (παρεμβατικών κλινικών δοκιμών) κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στη βάση της εισήγησης της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη νόσο COVID-19. Αποτέλεσμα ήταν η έκδοση της 1ης από μια σειρά Συστάσεων, με θέμα «Κλινικές δοκιμές εν μέσω της πανδημίας COVID-19».

Στόχος της Σύστασης αυτής είναι να εντοπιστούν πιθανά ειδικά ζητήματα που προκύπτουν στις κλινικές δοκιμές που αφορούν στη νόσο COVID-19 και άλλες νόσους κατά την πανδημία. Εξετάστηκαν τα εξής επιμέρους ζητήματα:

- η αξιολόγηση των κλινικών δοκιμών για θεραπείες κατά της νόσου COVID-19,

- η επιλογή ασθενών ή συμμετεχόντων στις κλινικές δοκιμές,

- τα ζητήματα συναίνεσης των συμμετεχόντων,

- η χρήση εικονικού φαρμάκου (placebo),

- οι μελέτες πρόκλησης (challenge studies),

- ο διαμοιρασμός δεδομένων (data sharing),

- οι προτεραιότητες κατά το σχεδιασμό των κλινικών δοκιμών, και

- η έλλειψη πόρων (scarciry of resources) και οι επιπτώσεις της πανδημίας σε κλινικές δοκιμές που δεν αφορούν τη νόσο COVID-19.

Σύσταση

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates