[07-12-2020] Κόσμος: Η ψυχική υγεία των νέων LGBTQ την εποχή του COVID-19

Το TheTrevorProject, μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που εργάζεται σε ζητήματα παρέμβασης σε κρίσεις και αποτροπής ανθρωποκτονίας μεταξύ των νέων ανθρώπων LGBTQ, έχει δημοσιεύσει τα αποτελέσματα μίας έρευνας

για την Ψυχική Υγεία των Νέων LGBTQ, που διεξήχθη μεταξύ της 2ας Δεκεμβρίου 2019 και της 31ης Μαρτίου 2020 πριν την πανδημία του κορονοϊού. Δείγμα αυτής της έρευνας αποτελούνταν από 40.000 νέους από 13 έως 24 χρονών ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πολύ ανησυχητικά. Το 68% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι είχαν συμπτώματα αγχώδους διαταραχής, 55% αποκάλυψαν συμπτώματα καταθλιπτικής διαταραχής και 48% ομολόγησαν ότι είχαν εμπλακεί σε αυτοτραυματισμό. Η νέοι αυτής της κοινότητας βρίσκονται σε ψυχική δυσφορία. 

Τι συμβαίνει με την ψυχική υγεία των νέων LGBTQ την εποχή του COVID-19; Ο AmitPaley, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός Διευθυντής του TheTrevorProject, είπε ότι η πανδημία είναι πιθανό να χειροτέρευσε την κατάσταση για κάποιους νέους LGBTQ, μία από τις κοινότητες, που σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να έχει επηρεαστεί δυσανάλογα από τον κορονοϊό. Ορισμένα ευρήματα συνοψίζονται ακολούθως: 

· 40% των LGBTQερωτηθέντων έχουν σκεφτεί σοβαρά την αυτοκτονία τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, με περισσότερα από τα μισά διεμφυλικά ή μη δυαδικά νέα άτομα να έχουν σκεφτεί σοβαρά τη αυτοκτονία.

· 68% ανέφερε συμπτώματα γενικευμένης αγχώδους διαταραχής τις τελευταίες δύο (2) εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων περισσότερα από 3 στα 4 διεμφυλικά και μη δυαδικά νέα άτομα.

· 48% αναφέρει ότι έχουν αυτοτραυματιστεί τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 60% διεμφυλικών και μη δυαδικών νέων ατόμων.

· 46% ανέφερε ότι είχαν ανάγκη ψυχολογικής ή συναισθηματικής συμβουλευτικής από έναν ειδικό σε θέματα ψυχικής υγείας, αλλά δεν μπόρεσαν να λάβουν κάποια συμβουλευτική τον τελευταίο χρόνο.

· 10% ανέφερε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία μετατροπής, με 78% να αναφέρει ότι προέκυψε πριν την ηλικία των 18.

· 29% έχει μείνει χωρίς σπίτι, έχει εκδιωχθεί ή έχει απομακρυνθεί οικειοθελώς από το σπίτι του.

· Ένας στου 3 ανέφερε ότι είχε απειληθεί ή βλαφθεί εξαιτίας της διότητας του ως LGBTQ.

· 61% των διεμφυλικών και μη δυαδικών νέων ανέφερε ότι έχει αποτραπεί να χρησιμοποιήσει μία τουαλέτα που ανταποκρίνεται στην ταυτότητα του φύλου του, δηλαδή σε διαφορετικό από το βιολογικό του φύλο.

· 86% αναφέρει ότι πρόσφατες πολιτικές έχουν αρνητική επιρροή στην ευεξία του.

· Διεμφυλικοί και μη διάδικοι νέοι που ανέφεραν ότι αντωνυμίες που σχετίζονταν με την διεμφυλική τους κατάσταση γίνονταν σεβαστές από όλους ή τους περισσότερους ανθρώπους στις ζωές τους αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν κατά το ήμισυ από αυτούς των οποίων οι αντωνυμίες φύλου δεν γίνονταν σεβαστές. 

Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει δεδομένα από προηγούμενες μελέτες, οι οποίες δείχνουν μία πολύ υψηλή συχνότητα εμφάνισης ψυχολογικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη διεμφυλική ιδιότητα. Η ομαλοποίηση των διαδικασιών αλλαγής φύλου έρχονται σε αντίθεση  με τις ψυχολογικές διαταραχές περιλαμβανομένων και των τάσεων αυτοκτονίας σε αυτή την ομάδα. Υπάρχει ανάγκη για διαγνώσεις και διεπιστημονικές ιατρικές θεραπείες και υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη δυσφορία φύλου και μπορεί να επιδεινωθούν σοβαρά μετά από κάποια επέμβαση. Απαιτείται σύνεση από την επιστημονική κοινότητα για να αποφευχθούν οι επιπτώσεις θεραπειών και επεμβάσεων που μπορεί να οδηγήσουν τα άτομα αυτά σε αντίθετα αποτελέσματα, σε καταστάσεις απόγνωσης.

 

Πηγή: bioethicsobservatory

Γεώργιος Κ. Βασιλειάδης - Stagiaire ΕΒΒ

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates