[04-03-2021] Ιαπωνία: άρση απαγόρευσης της πυρηνικής μεταφοράς για την προαγωγή της έρευνας των μιτοχονδριακών παθήσεων

Η ιαπωνική κυβέρνηση θα άρει την απαγόρευση της πυρηνικής μεταφοράς, κατά την οποία ο πυρήνας ενός γονιμοποιημένου ωαρίου μεταφέρεται στο γονιμοποιημένο ωάριο ενός τρίτου ατόμου, αποκλειστικά για τις ανάγκες της βασικής έρευνας πάνω στην διερεύνηση των δυσεπίλυτων μιτοχονδριακών νοσημάτων.

Η βασική έρευνα των μιτοχονδριακών ασθενειών δίνει ελπίδα στους επιστήμονες ότι θα αποκαλύψει το πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί η μεταβίβασή τους στα παιδιά.

Η απόφαση θα οριστικοποιηθεί μέσα στο τρέχον έτος στην συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Επιστημών, Τεχνολογίας και Καινοτομίας με επικεφαλής τον πρωθυπουργό YoshihideSuga. Ωστόσο, η εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου που δημιουργήθηκε από την πυρηνική μεταφορά στη μήτρα της μητέρας θα συνεχίσει να αποτελεί απαγορευμένη ενέργεια.

Ωστόσο, λόγω της δυνατότητας που δίνεται από την μεταφορά των πυρήνων για παραγωγή ενός παιδιού με τις ίδιες γενετικές πληροφορίες , οι κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστήμης και Τεχνολογίας που βασίζονται στο Νόμο για τον Έλεγχο των Τεχνικών Ανθρώπινης Κλωνοποίησης απαγορεύουν την πυρηνική μεταφορά ενός γονιμοποιημένου ωαρίου, και την εμφύτευση του  ωαρίου που δημιουργήθηκε στη μήτρα της μητέρας.

Στην Ιαπωνία τα μιτοχονδριακά νοσήματα η μιτοχονδριακή νόσος αποτελεί πονοκέφαλο για την κυβέρνηση, καθώς, μόνο το 2018, 1.400 ασθενείς διεκδίκησαν ιατρικές επιδοτήσεις. Οι ασθενείς που φέρουν τέτοια μιτοχόνδρια παρουσιάζουν συμπτώματα μυϊκής αδυναμίας, κράμπες και καρδιακές παθήσεις. Δεδομένου ότι προς το παρόν δεν υπάρχει θεραπεία, τα νοσήματα αυτά αντιμετωπίζονται με συμπτωματολογική αγωγή.

Η μιτοχονδριακή νόσος μπορεί να προκληθεί από δυσλειτουργικά μιτοχόνδρια – τα υποκυτταρικά εργοστάσια ενέργειάς μας. Οι γενετικές πληροφορίες που βρίσκονται στα μιτοχόνδρια κληρονομούνται από τη μητέρα. Ο συνδυασμός του πυρήνα ενός γονιμοποιημένου ωαρίου με μη-υγιή μιτοχόνδρια και ενός γονιμοποιημένου απύρηνο ωαρίου από μία δότρια με υγιή μιτοχόνδρια θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα γονιμοποιημένο ωάριο με φυσιολογικά μιτοχόνδρια.

Το Συμβούλιο συνέταξε έκθεση το 2019 στην οποία αναφέρεται ότι είναι «σκόπιμο να δοθεί το πράσινο φως» στη βασική έρευνα για την πυρηνική μεταφορά, ώστε να βρεθούν μέθοδοι πρόληψης της κληρονόμισης των μιτοχονδριακών νοσημάτων.

Απαντώντας στην έκθεση αυτή, το υπουργείο συνέταξε ένα σχέδιο αναθεωρημένων οδηγιών μετά τη εξέταση του θέματος. Αν το συμβούλιο εγκρίνει το προσχέδιο στην συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο ή αργότερα, η απαγόρευση της πυρηνικής μεταφοράς θα αρθεί για τους σκοπούς της βασικής έρευνας.

Ο Yuichi Goto, διευθυντής του Κέντρου Ιατρικής Γονιδιωματικής στο Εθνικό Κέντρο Νευρολογίας και Ψυχιατρικής και μέλος του Κυβερνητικού Συμβουλίου, δήλωσε ότι: «Αν [η πυρηνική μεταφορά] καθιερωθεί ως θεραπεία στο μέλλον, θα αποτελέσει μια θεραπευτική επιλογή δίνοντάς τους μεγάλη ελπίδα στους ασθενείς και τις οικογένειές που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά. Είναι πολλά που δεν γνωρίζουμε για τα μιτοχονδριακά νοσήματα, γι’ αυτό επιβάλλεται να προχωρήσουμε την βασική έρευνα».

 

Πηγή: JapanNews

Αικατερίνη Καραγιάννη - StagiaireΕΕΒ

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates