[14-05-2021] Κόσμος: Αναθεωρημένη καθοδήγηση UNAIDS/WHO στις ηθικές προεκτάσεις για τις δοκιμές πρόληψης του HIV

Το Κοινό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το AIDS / HIV (UNAIDS) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) δημοσίευσαν πρόσφατα μια νέα έκδοση του εγγράφου καθοδήγησής «Ηθικές προεκτάσεις στις δοκιμές πρόληψης του HIV».

Μια διαδικασία συνεργασίας 12 μηνών αποτέλεσε τη βάση της αναθεωρημένης καθοδήγησης. Στη διαδικασία αναθεώρησης συμμετείχαν εκπρόσωποι κοινοτήτων με αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό του HIV, ρυθμιστικές αρχές, κατασκευαστές, ερευνητές πρόληψης, σχεδιαστές κλινικών δοκιμών, χορηγοί κλινικών δοκιμών, σχετικοί χρηματοδότες, βιοστατιστικοί και ηθικοί.

Οι συμμετέχοντες εξέτασαν τα υπάρχοντα σημεία από τις προηγούμενες εκδόσεις και συνέταξαν τη νέα καθοδήγηση που αναπτύχθηκε περαιτέρω σε συνέχεια επαναληπτικών διαδικασιών μεταξύ των συμμετεχόντων, των ευρύτερων δικτύων τους και μιας ομάδας που σύνταξε το έγγραφο καθοδήγησης το 2020, το οποίο δημοσιεύθηκε από την UNAIDS και τον Π.Ο.Υ. τον Ιανουάριο του 2021. Οι αναθεωρημένες κατευθύνσεις που προέκυψαν από την οπτική του UNAIDS / Π.Ο.Υ. θέτουν τα βασικά στοιχεία ηθικής για την ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών παρεμβάσεων πρόληψης του HIV.

Σχεδόν σε όλα τα σημεία καθοδήγησης (Συμπληρωματικό έγγραφο eTable) έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές από τις προηγούμενες εκδόσεις, μερικά συγχωνεύθηκαν ενώ άλλα προστέθηκαν.

 

Πηγή: JAMA

Ανθή Τζερμπίνου - StagiaireEEB