[19-05-2021] Ευρώπη: Το ΕΔΔΑ αποφαίνεται πως ο υποχρεωτικός παιδικός εμβολιασμός δεν παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ο υποχρεωτικός παιδικός εμβολιασμός στην Τσεχική Δημοκρατία, με την αποτυχία να συμβαίνει αυτό να επιφέρει πρόστιμο ή αποκλεισμό από το νηπιαγωγείο, δεν παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

, κατέληξε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) την Πέμπτη 8/4/2021. 

Η υπόθεση που ασκήθηκε ενώπιον του ΕΔΔΑ αφορούσε πολλούς γονείς που είχαν αρνηθεί τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς για τα παιδιά τους και τούς είχε επιβληθεί πρόστιμο - σε μία περίπτωση - ενώ αρκετοί άλλοι δεν μπόρεσαν να στείλουν τα παιδιά τους στο νηπιαγωγείο. Οι γονείς υποστήριξαν ότι πρόκειται για παραβίαση του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. 

Το ΕΔΔΑ δήλωσε ότι η τσεχική πολιτική «επιδιώκει τους νόμιμους στόχους της προστασίας της υγείας καθώς και των δικαιωμάτων των άλλων» και ότι σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά «τα συμφέροντά τους πρέπει να είναι υψίστης σημασίας». Τελικά, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η τσεχική πολιτική εμβολιασμού ήταν «συνεπής με τα καλύτερα συμφέροντα των παιδιών, που ήταν το επίκεντρό της». 

Ενώ η πολιτική εμπόδισε τα παιδιά να πάνε στο νηπιαγωγείο, δεν εμπόδισε την είσοδο στο δημοτικό σχολείο, με το δικαστήριο να δηλώνει ότι η απαγόρευση από το νηπιαγωγείο σήμαινε ότι «ήταν ένα προληπτικό παρά ένα τιμωρητικό μέτρο». 

Η υπόθεση έπρεπε να λάβει υπόψη το λεγόμενο περιθώριο εκτίμησης, το οποίο είναι ο βαθμός διακριτικής ευχέρειας που επιτρέπεται από μια χώρα μέλος. Σε αυτήν την περίπτωση, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι το περιθώριο εκτίμησης «πρέπει να είναι ευρύ» και ότι τα μέτρα θα μπορούσαν να θεωρηθούν «απαραίτητα σε μια δημοκρατική κοινωνία». 

Από τους 17 δικαστές στην υπόθεση, ο ένας εξέφρασε μια εν μέρει σύμφωνη και εν μέρει αντίθετη γνώμη, ενώ ένας άλλος διαφώνησε εντελώς.
 

Πηγή: politico 

Καλλιόπη-Αργυρώ Τσιριγώτη - Stagiaire ΕΕΒ

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates