Εισαγωγή στη Bιοηθική, Ιατρική και θεολογική προσέγγιση των θεμάτων

Εισαγωγή στη Bιοηθική, Ιατρική και θεολογική προσέγγιση των θεμάτων.Αρχιμανδρίτης Μακάριος Γρινιεζάκης, Εκδόσεις Γρηγόρη, 2014, σελ. 734

 Το βιβλίο αυτό του Αρχιμανδρίτη Μακαρίου Γρινιεζάκη επιχειρεί να βασίσει τη Βιοηθική στην Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανική Ηθική, διότι ο συγγραφέας φρονεί ότι οι απόψεις που υιοθετούνται για κάθε ζήτημα δεν είναι αποτέλεσμα λογικής και ενδελεχούς διεργασίας, αλλά φωτισμού και χάριτος, εμπειρίας και θεολογίας, αλήθειας και άσκησης. Παραθέτει, λοιπόν, ότι ο ορθόδοξος βιοηθικός επιστήμονας εμπνέεται στις αναζητήσεις του από την Αγία Γραφή και τα διδάγματα των Αγίων Πατέρων. Συγκεκριμένα, η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας παρέχει νέες δυνατότητες στην επιστήμη της Βιοηθικής, με απόρροια τον κίνδυνο απομάκρυνσης από τις απόψεις της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ηθικής. Συμπληρωματικά, ο συγγραφέας επισημαίνει ότι το θέλημα του Θεού είναι ανυπέρβλητο και θέτει περιορισμούς στην πρόοδο της επιστήμης της βιοηθικής.Ειδικότερα, η Βιοηθική συνιστά επιστήμη του μέλλοντος, η οποία, ωστόσο, είναι αλληλένδετη με την εμπειρία του παρελθόντος. Για την Ορθόδοξη Θεολογία, η εμπειρία του παρελθόντος παραπέμπει στα διδάγματα των Πατέρων, στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, στη ζωή των αγίων και στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Ο Αρχιμανδρίτης Μακάριος Γρινιεζάκης προσπαθεί να αποδείξει ότι τυχόν απόκλιση από τα ανωτέρω, θα οδηγήσει την βιοηθικό ερευνητή σε αδιέξοδο. Η παρούσα διατριβή περιλαμβάνεται στην σειρά "Παντοδαπά της Βιοηθικής" υπό την πνευματικήν αιγίδα και της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

 

Αργυρώ Χίου-Stagiaire ΕΕΒ

 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates