Βιοδίκαιο: Από τη βιοποικιλότητα στις έξυπνες μηχανές

Βιοδίκαιο: Από τη βιοποικιλότητα στις έξυπνες μηχανές, Τάκης Κ. Βιδάλης, Εκδόσεις: Σάκκουλα Α.Ε, 2016, σελ. 240. 

Στο παρόν βιβλίο αποτελώντας την συνέχεια του πρώτου τόμου του «Βιοδικαίου», γίνεται λόγος για ριζικά διαφορετικές μορφές ζωής σε σχέση με τον άνθρωπο, όπως είναι τα φυτά, τα ζώα και οι μικροοργανισμοί.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το δίκαιο ευθυγραμμίζεται με την προβληματική της εξέλιξης. Επιπρόσθετα, παρατηρείται πώς τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα μέσω της ανάμειξης γονιδιωμάτων διαφορετικών ειδών, αναδεικνύουν τα κοινά στοιχεία όλων των μορφών ζωής και όχι τις διαφορές τους όπως θα ήταν αναμενόμενο.

Τέλος, προσεγγίζονται νομικά για πρώτη φορά, οι «έξυπνες μηχανές», οι οποίες αποτελούν τεχνολογικά επιτεύγματα όπου συνδυαζόμενα με την ρομποτική, μπορούν να φέρουν ιδιότητες αλλά και λειτουργίες παρόμοιες με αυτές που φέρουν οι ζωντανοί οργανισμοί, είτε ζώα είτε φυτά.

Ευγενία Κρητικού- StagiaireEEB

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates