Η θεσμική διαδρομή της άμβλωσης

Η θεσμική διαδρομή της άμβλωσης. Φερενίκη Παναγοπούλου- Κουνατζή. Εκδόσεις Παπαζήση 2016. σελ. 250. 

Στο συγκεκριμένο βιβλίο, παρουσιάζεται μια εκτενής μελέτη όσον αφορά τη θεσμική πορεία της αμβλώσεως. Πιο συγκεκριμένα, αναδεικνύονται οι διάφορες αντιμαχόμενες απόψεις, όσον αφορά την άμβλωση, την αξία και τα δικαιώματα του εμβρύου αλλά και το δικαίωμα των γυναικών για τον αυτοπροσδιορισμό τους. Επιπρόσθετα, εξετάζονται ζητήματα παράλληλα με το ζήτημα της αμβλώσεως, τα οποία έχουν σχέση με συλλογικά συμφέροντα, όπως π.χ. η σταθεροποίηση του πληθυσμού ενός κράτους. Επιπλέον, ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι τα ατομικά συμφέροντα ενός πατέρα ο οποίος δεν επιθυμεί την γέννηση του παιδιού, γεγονός το οποίο πολύ πιθανόν είναι ενάντια στην επιθυμία της εγκύου. Τέλος, το πιο σημαντικό ζήτημα που πραγματεύεται το συγκεκριμένο βιβλίο, είναι κατά πόσο το έμβρυο γίνεται αντιληπτό ως πρόσωπο. Ακόμη, διεξάγονται συμπεράσματα, όσον αφορά το νομικό και ηθικό ζήτημα των αμβλώσεων από την πλευρά του δικαίου.

 

Ευγενία Κρητικού - StagiaireEEB

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates