ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

The Myth of the Moral Brain, The Limits of Moral Enhancement

The Myth of the Moral Brain, The Limits of Moral Enhancement. Harris Wiseman. The MIT Press 2016. σελ. 352. 

Διαβάστε περισσότερα: The Myth of the Moral Brain, The Limits of Moral Enhancement

New Methuselahs The Ethics of Life Extension

New Methuselahs The Ethics of Life Extension. By John K. Davis. The MIT Press, 2018 σελ. 368. 

Διαβάστε περισσότερα: New Methuselahs The Ethics of Life Extension

Ethical Issues in Modern Medicine: Contemporary Readings in Bioethics

Ethical Issues in Modern Medicine: Contemporary Readings in Bioethics. Alex London.McGraw-Hill Education 2012 (8η έκδοση), σελ. 880.  

Διαβάστε περισσότερα: Ethical Issues in Modern Medicine: Contemporary Readings in Bioethics

Bioethics: An Anthology

Bioethics: An Anthology, Helga Kuhse, Peter Singer, Blackwell Philosophy Anthologies, 2006, σελ. 736. 

Διαβάστε περισσότερα: Bioethics: An Anthology

Bioethics: Legal and Clinical Case Studies

Bioethics: Legal and Clinical Case Studies. Joseph P. DeMarco, Gary E. Jones.Broadview Press 2017. σελ. 400. 

Διαβάστε περισσότερα: Bioethics: Legal and Clinical Case Studies

Σελίδα 3 από 26

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates