ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Human Dignity in Bioethics and Law

Human Dignity in Bioethics and Law. Charles Foster, Hart Publishing, 2011, σελ. 218. 

Διαβάστε περισσότερα: Human Dignity in Bioethics and Law

The Future of Human Nature

The Future of Human Nature. JürgenHabermas.  Polity, 2014. σελ. 136. 

Διαβάστε περισσότερα: The Future of Human Nature

Rethinking Cognitive Enhancement

Rethinking Cognitive Enhancement. Ruud ter Meulen, Ahmed Mohamed, Wayne Hall. OxfordUniversityPress, 2017. σελ. 336. 

Διαβάστε περισσότερα: Rethinking Cognitive Enhancement

The Ethics of Human Enhancement: Understanding the Debate

The Ethics of Human Enhancement: Understanding the Debate. Steve Clarke, Julian Savulescu, Tony Coady, Alberto Giubilini, and Sagar Sanyal.OxfordUniversityPress2016, σελ. 320. 

Διαβάστε περισσότερα: The Ethics of Human Enhancement: Understanding the Debate

Before Bioethics, a History of American Medical Ethics from the Colonial Period to the Bioethics Revolution

Before Bioethics, a History of American Medical Ethics from the Colonial Period to the Bioethics Revolution. Robert Baker. Oxford University Press, 2013. σελ. 496. 

Διαβάστε περισσότερα: Before Bioethics, a History of American Medical Ethics from the Colonial Period to the Bioethics...

Bioethics Beyond Altruism Donating and Transforming Human Biological Materials

Bioethics Beyond Altruism Donating and Transforming Human Biological Materials. Editors: Shaw, Rhonda M. Palgrave Macmillan 2017, σελ. 356. 

Διαβάστε περισσότερα: Bioethics Beyond Altruism Donating and Transforming Human Biological Materials

Vaccination Ethics And Policy. An introduction with readings

Vaccination Ethics And Policy. An introduction with readings. Edited by Jason L. Schwartz & Arthur L. Caplan. TheMITPress, 2018, σελ. 456. 

Διαβάστε περισσότερα: Vaccination Ethics And Policy. An introduction with readings

Σελίδα 2 από 26

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates