ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

The Right to Know and the Right Not to Know. Genetic Privacy and Responsibility

The Right to Know and the Right Not to Know. Genetic Privacy and Responsibility. Ruth Chadwick, Mairi Levitt, Darren Shickle. Part of Cambridge Bioethics and Law. σελ 228

Διαβάστε περισσότερα: The Right to Know and the Right Not to Know. Genetic Privacy and Responsibility

Dying in the Twenty-First Century: Toward a New Ethical Framework for the Art of Dying Well

Dying in the Twenty-First Century: Toward a New Ethical Framework for the Art of Dying Well. Editor: Lydia Dugdale. Contributors: Jeffrey P. Bishop, Lisa Sowle Cahill, Daniel Callahan, Farr A. Curlin, Lydia S. Dugdale, Michelle Harrington, John Lantos, Stephen R. Latham, M. Therese Lysaught, Autumn Alcott Ridenour, Peter A. Selwyn, Daniel Sulmasy. The MIT Press 2015. σελ 236.

Διαβάστε περισσότερα: Dying in the Twenty-First Century: Toward a New Ethical Framework for the Art of Dying Well

Worst Case Bioethics: Death, Disaster and Public Health

Worst Case Bioethics: Death, Disaster and Public Health. GeorgeJ. Annas. Oxford University Press, 2011, σελ 335

Διαβάστε περισσότερα: Worst Case Bioethics: Death, Disaster and Public Health

Patients with Passports: Medical Tourism, Law and Ethics

Patients with Passports: Medical Tourism, Law and Ethics. I. GlennCohen. Oxford University Press USA. σελ 528

Διαβάστε περισσότερα: Patients with Passports: Medical Tourism, Law and Ethics

Outsourcing the Womb: Race, Class and Gestational Surrogacy in a Global Market.

Outsourcing the Womb: Race, Class and Gestational Surrogacy in a Global Market. France Winddance Twine,Routledge, Taylor & Francis Group.

Διαβάστε περισσότερα: Outsourcing the Womb: Race, Class and Gestational Surrogacy in a Global Market.

Reproductive Technology and Changing Perception of Parenthood around the world. Collection droit, bioéthique et société

Reproductive Technology and Changing Perception of Parenthood around the world. Collection droit, bioéthique et société. Edited by Feuillet-Liger, Thérese Callus, Kristina Orfali

Διαβάστε περισσότερα: Reproductive Technology and Changing Perception of Parenthood around the world. Collection droit,...

Ethics in Public Relations, Responsible Advocacy

Ethics in Public Relations, Responsible Advocacy. Kathy Fitzpatrick and Carolyn Bronstein. Sage Publications Inc.,USA 2006, σελ. 256.

Διαβάστε περισσότερα: Ethics in Public Relations, Responsible Advocacy

Σελίδα 12 από 26

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates