ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Στο τμήμα αυτό έχουμε συγκεντρώσει τα κυριότερα νομοθετικά κείμενα, καθώς και σημαντικές δικαστικές αποφάσεις για τα ζητήματα που απασχολούν την βοηθική.

Στο σκέλος της "νομοθεσίας", εκτός από τα νομοθετικά κείμενα που ανήκουν ήδη στο θετικό μας δίκαιο, έχουμε συμπεριλάβει και ορισμένα τα οποία, αν και δεν έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη, είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

Τα κείμενα αυτά τα έχουμε κατατάξει θεματικά, ανάλογα με το περιοχόμενό τους, για την διευκόλυνση των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Γενικού ενδιαφέροντος κείμενο αποτελεί η Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για την Βιοηθική και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Στη "νομολογία" συγκεντρώνουμε τις πιο χαρακτηριστικές αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων (κυρίως ανώτατων), καθώς επίσης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ενδιαφέρουν άμεσα τη χώρα μας. Οι σύνδεσμοι παραπέμπουν, κατά το δυνατόν, στα επίσημα κείμενα των αποφάσεων .

Υποκατηγορίες

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates