Διαφυλετικότητα

Ε.Δ.Δ.Α.

Y.Y v. Turkey, 2015 (περίληψη απόφασης)
Y.Y v. Turkey, 2015 (πλήρες κείμενο)

Schlumpf v. Switzerland, 2009 (περίληψη απόφασης)
Schlumpf v. Switzerland, 2009 (πλήρες κείμενο)

L. v. Lithuania, 2007 (περίληψη απόφασης)
L. v. Lithuania, 2007 (πλήρες κείμενο)

Grant v The United Kingdom, 2006 (περίληψη απόφασης)
Grant v.The United Kingdom, 2006 (πλήρες κείμενο)

Goodwin v The United Kingdom 2002 (περίληψη απόφασης) 
Goodwin v The United Kingdom 2002 (πλήρες κείμενο)  

Sheffield and Horsham v The United Kingdom, 1998 (περίληψη απόφασης)
Sheffield and Horsham v. The United Kingdom, 1998 (πλήρες κείμενο)

X,Y and A v. The United Kingdom, 1997 (περίληψη απόφασης)
X,Y and A v. The United Kingdom, 1997 (πλήρες κείμενο)

B v. France, 1992 (περίληψη απόφασης)
B v. France, 1992 (πλήρες κείμενο)

Cossey v. The United Kingdom, 1990 (περίληψη απόφασης)
Cossey v. The United Kingdom, 1990 (πλήρες κείμενο)

Rees v. The United Kingdom, 1986 (περίληψη απόφασης)
Rees v. The United Kingdom, 1986 (πλήρες κείμενο)

Van Oosterwijk v. Belgium, 1980 (περίληψη απόφασης)
Van Oosterwijk v. Belgium, 1980 (πλήρες κείμενο)

Ηνωμένο Βασίλειο

Bellinger v. Bellinger, 2003 (περίληψη απόφασης)
Bellinger v. Bellinger, 2003 (πλήρες κείμενο)

Γαλλία

Cour de Cassation Arret no 531, 2017 (περίληψη απόφασης)
Cour de Cassation Arret no 531, 2017 (πλήρες κείμενο)

Cour de Cassation Arret no 757, 2012 (περίληψη απόφασης)
Cour de Cassation Arret no 757, 2012 (πλήρες κείμενο)

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates