Αντισύλληψη - Άμβλωση

Ε.Δ.Δ.Α.

P and S v. Poland, 2012 (περίληψη απόφασης)
P and S v. Poland, 2012 (πλήρες κείμενο)

Tysiac v. Poland, 2007 (περίληψη απόφασης)
Tysiac v. Poland, 2007 (πλήρες κείμενο)

Boso v. Italy, 2002 (περίληψη απόφασης)
Boso v. Italy, 2002 (πλήρες κείμενο)

Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland, 1992 (περίληψη κειμένου)
Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland, 1992 (πλήρες κείμενο)

Γαλλία

Conseil Constitutionnel Décision no 2014-700 - Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, Article 24-interruption volontaire de grossesse, 2014 (περίληψη απόφασης)
Conseil Constitutionnel Décision no 2014-700 - Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, Article 24-interruption volontaire de grossesse, 2014 (πλήρες κείμενο)

Conseil Constitutionnel Décision no 2001-446 - Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, 2001 (περίληψη απόφασης)
Conseil Constitutionnel Décision no 2001-446 - Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, 2001 (πλήρες κείμενο)

Ηνωμένο Βασίλειο 

Smeaton v Secretary of Health, 2002 (περίληψη απόφασης)
Smeaton v Secretary of Health, 2002 (πλήρες κείμενο)

Η.Π.Α.

Gonzales v Carhart, 2007 (περίληψη απόφασης)
Gonzales v. Carhart, 2007 (πλήρες κείμενο)

Acuna v. Turkish, 2007 (περίληψη απόφασης)
Acuna v. Turkish, 2007 (πλήρες κείμενο)

Planned Parenthood v. American Coalition of life Activists, 2002 (περίληψη απόφασης)
Planned Parenthood v. American Coalition of life Activists, 2002 (πλήρες κείμενο)

Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania et al. v. Casey, Governor of Pennsylvania, et al,1992 (περίληψη κειμένου)
Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania et al. v. Casey, Governor of Pennsylvania, et al,1992 (πλήρες κείμενο)

Rust v. Sullivan,1991 (περίληψη απόφασης)
Rust v. Sullivan,1991 (πλήρες κείμενο)

Webster v. Reproductive Health Services, 1989 (περίληψη απόφασης) 
Webster v. Reproductive Health Services, 1989 (πλήρες κείμενο)

Akron v. Akron Center For Reproductive Health, 1983 (περίληψη απόφασης)
Akron v. Akron Center For Reproductive Health, 1983 (πλήρες κείμενο)

Roe v. Wade, 1973 (περίληψη απόφασης)
Roe v. Wade, 1973 (πλήρες κείμενο)

Griswold v. Connecticut, 1965 (περίληψη απόφασης)
Griswold v. Connecticut, 1965 (πλήρες κείμενο)

Καναδάς

Tremblay v. Daigle, 1989 (περίληψη απόφασης)
Tremblay v. Daigle, 1989 (πλήρες κείμενο)

 

 

 

 

 

 

  

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates