Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί

Δ.Ε.Ε.

T-13/99 Pfizer Animal Health v. Council (περίληψη απόφασης)
T-13/99 Pfizer Animal Health v. Council (πλήρες κείμενο)

T-70/99 Alpharma v. Council (περίληψη απόφασης)
T-70/99 Alpharma v. Council (πλήρες κείμενο)

T-74/00 Artegodan v. Commission and Others (περίληψη απόφασης)
T-74/00 Artegodan v. Commission and Others (πλήρες κείμενο)

T-84/00 Roussel and Roussel Diamant v. Commission (περίληψη απόφασης)
T-84/00 Roussel and Roussel Diamant v. Commission (πλήρες κείμενο)

T-132/00 Gerot Pharmazeutika v. Commission (περίληψη απόφασης)
T-132/00 Gerot Pharmazeutika v. Commission (πλήρες κείμενο)

T-137/00 Cambridge Healthcare Supplies v. Commission (πλήρες κείμενο)

T-141/00 Trenker v. Commission (περίληψη απόφασης)
T-141/00 Trenker v. Commission (πλήρες κείμενο)

T-76/00 Bruno Farmaceutici and Others v. Commission (περίληψη απόφασης)
T-76/00 Bruno Farmaceutici and Others v. Commission (πλήρες κείμενο)

T-85/00 Roussel and Roussel Iberica v. Commission (περίληψη απόφασης)
T-85/00 Roussel and Roussel Iberica v. Commission (πλήρες κείμενο)

C-111/16 Criminal proceedings v. Fidenato, 2017 (περίληψη απόφασης)
C-111/16 Criminal proceedings v. Fidenato, 2017 (πλήρες κείμενο)

C-442/09 Bablok v. Bayern, 2013 (περίληψη απόφασης)
C-442/09 Bablok v. Bayern, 2013 (πλήρες κείμενο)

C-24/00 Commission v. France (περίληψη απόφασης)
C-24/00 Commission v. France (πλήρες κείμενο)

C-3/00 Denmark v. Commission (περίληψη απόφασης)
C-3/00 Denmark v. Commission (πλήρες κείμενο)

C-192/01 Commission v. Denmark (περίληψη απόφασης)
C-192/01 Commission v. Denmark (πλήρες κείμενο)

C-236/01 Monsato Agricoltura Italia SpA and Others v. Presidenza del Consiglio dei Ministri and Others (περίληψη απόφασης)
C-236/01 Monsato Agricoltura Italia SpA and Others v. Presidenza del Consiglio dei Ministri and Others (πλήρες κείμενο)

Γαλλία

Conseil d'Etat Décision no 342990, 2012 (περίληψη απόφασης)
Conseil d'Etat Décision no 342990, 2012 (πλήρες κείμενο)

Η.Π.Α.

Monsanto Company v. Geertson Seed Farms, 2010 (περίληψη απόφασης)
Monsanto Company v. Geertson Seed Farms, 2010 (πλήρες κείμενο)

Αυστραλία

Marsh v. Baxter, 2014 (περίληψη απόφασης)
Marsh v. Baxter, 2014 (πλήρες κείμενο)

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates