Βιοηθική και Βιοπολιτική

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Ινστιτούτο Γκαίτε. Βιοηθική και Βιοπολιτική. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2002.

Η έκδοση 'Βιοηθική και Βιοπολιτική' παρουσιάζει τη Γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ηθικής της Γερμανίας για την εισαγωγή  ανθρωπίνων εμβρυικών βλαστοκυττάρων και την Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής της Ελλάδας για τη χρήση των βλαστοκυττάρων στη βιοϊατρική έρευνα και την κλινική ιατρική.

Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε  με την ευγενική υποστήριξη του Ινστιτούτου GOETHE Αθηνών επ' ευκαιρία των 50 ετών του Ινστιτούτου στην Ελλάδα.

Διάθεση online: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας.