Κείμενα για τη Βιοηθική

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής. Κείμενα για τη Βιοηθική. Επιμέλεια Τ.Κ. Βιδάλης και Κ. Μανωλάκου. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2002.

Η έκδοση αυτή συγκεντρώνει νομοθετικά κείμενα για τα πιο χαρακτηριστικά ζητήματα που απασχολούν τη βιοηθική. Εκτός από νομοθετικά κείμενα που ανήκουν ήδη στο θετικό μας δίκαιο, συμπεριλαμβάνει και ορισμένα κείμενα τα οποία -έως την ημέρα παράδοσης του υλικού στο τυπογραφείο- δεν είχαν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη.

Στο παράρτημα της έκδοσης υπάρχουν τρεις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, τη χρήση του DNA στην ποινική διαδικασία και τη χρήση βλαστοκυττάρων.

Διάθεση online: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates