Βιοηθική και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τα 10 Χρόνια της Σύμβασης του Oviedo. Πρακτικά Ημερίδας

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Βιοηθική και ανθρώπινα δικαιώματα: τα 10 χρόνια της Συμβάσης του Oviedo. Πρακτικά Ημερίδας. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2010.

H Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας διοργάνωσαν στις 12 Ιουνίου 2009, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Ημερίδα με θέμα "Βιοηθική και ανθρώπινα δικαιώματα: τα 10 χρόνια της Συμβάσης του Oviedo". Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 ετών από την έναρξη της ισχύος της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, γνωστή και ως Σύμβαση του Οβιέδο, στόχος του συνεδρίου ήταν η ανασκόπηση της Σύμβασης και κυρίως η διερεύνηση των επιπτώσεων που είχε και αναμένεται να έχει η εφαρμογή της στην ελληνική νομοθεσία, βιοϊατρική έρευνα και ιατρική πρακτική γενικότερα.

Τα πρακτικά αυτής της ημερίδας κυκλοφορούν και διατίθενται από τις Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. Πληροφορίες.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates