Θέσεις για Σύγχρονα Προβλήματα (Συλλογικοί τόμοι Γνωμών και Εκθέσεων της Επιτροπής)

Θέσεις Για Σύγχρονα Προβλήματα, Κείμενα 2008 - 2013

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής. Θέσεις για Σύγχρονα Προβλήματα, Κείμενα 2008-2013. Επιμέλεια Βασιλική Μολλάκη. Εθνικό Τυπογραφείο 2014.

Η έκδοση αυτή της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής συμπεριλαμβάνει το σύνολο των γνωμών και συνοδευτικών εκθέσεων, από τo 2008 μέχρι το 2013.

  
Θέσεις για Σύγχρονα Προβλήματα, Κείμενα 2000-2007

Εθνική Ε
πιτροπή Βιοηθικής. Θέσεις για Σύγχρονα Προβλήματα, Κείμενα 2000-2007. Επιμέλεια Μαριάννα Δρακοπούλου. Εθνικό Τυπογραφείο 2007.

Η έκδοση αυτή της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής συμπεριλαμβάνει το σύνολο των γνωμών και συνοδευτικών εκθέσεων, από την αρχή της λειτουργίας της μέχρι το Σεπτέμβριο του 2007.


Την Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2007 και ώρα 13.00, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και Προεδρεύων της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής  Καθηγητής Γεώργιος Μ. Μανιάτης επισκέφθηκε τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κύριο Κάρολο Παπούλια στο Προεδρικό Μέγαρο και του παρέδωσε τη συλλογή των Γνωμών της Επιτροπής για τα έτη 2000-2007.

 

 

 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates