Επιλογή «Συναισθηματικού Δότη» στις Μεταμοσχεύσεις

12-12-2017

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής εξέτασε το ζήτημα της δωρεάς οργάνων από «συναισθηματικό δότη», ύστερα από σχετικό έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), στο οποίο επισημαίνονται σοβαρά προβλήματα κατά την εφαρμογή της σχετικής πρόβλεψης της ισχύουσας νομοθεσίας σε ότι αφορά τηνεπαρκή τεκμηρίωση της συναισθηματικής σχέσης μεταξύ προτεινόμενου δότη και ενδιαφερόμενου λήπτη οργάνου. Εξετάζοντας το ζήτημα αυτό η Επιτροπή κρίνει αναγκαία την επανεξέταση του συγκεκριμένου θεσμού από την Πολιτεία και συστήνει τροποποίηση του σχετικού άρθρου του ν. 3984/2011.

Σύσταση

 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates