Ιατρικός Τουρισμός: Το Πλαίσιο της Δεοντολογίας

27-09-2018

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής εξέδωσε Γνώμη με θέμα «Ιατρικός τουρισμός: Το Πλαίσιο της Δεοντολογίας». Ο ιατρικός τουρισμός ή αλλιώς η «διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών υγείας» αναφέρονται στο παγκόσμιο φαινόμενο της μετακίνησης πολιτών ή ασθενών οι οποίοι αναζητούν υπηρεσίας υγείας σε άλλες χώρες, κυρίως επειδή δεν είναι διαθέσιμες ή δεν επιτρέπονται από τη νομοθεσία στη χώρα διαμονής τους ή στοιχίζουν οικονομικά λιγότερο σε άλλες χώρες. Οι συχνότερες υπηρεσίες που αναζητούν οι πολίτες σε ξένες χώρες αφορούν την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, τις προηγμένες θεραπείες (που περιλαμβάνουν τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα) και τις αισθητικές επεμβάσεις.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει το δικαίωμα ενημέρωσης για την προστασία των ληπτών υπηρεσιών υγείας στη χώρα υποδοχής και επισημαίνει ότι η Πολιτεία θα πρέπει να αντιμετωπίσει με προσοχή τα ζητήματα της διαφήμισης και της διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η Επιτροπή επισημαίνει,επίσης, τα προβλήματα που ανακύπτουν από τις διαφορές μεταξύ εθνικών έννομων τάξεων, ιδίως στον τομέα της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Ειδικότερα για το ζήτημα της παρένθετης μητρότητας, η Επιτροπή προτείνει -μεταξύ άλλων- την πρόβλεψη ειδικής διοικητικής διαδικασίας, προκειμένου να ελέγχεται ενδελεχώς ο συναισθηματικός δεσμός της παρένθετης με την κοινωνική μητέρα από Eπιτροπή ειδικών, προεδρευόμενη από δικαστικό λειτουργό (κατά το πρότυπο της λύσης που ήδη καθιερώθηκε για τον «συναισθηματικό δότη» στον τομέα των μεταμοσχεύσεων).

Για το ζήτημα των προηγμένων θεραπειών, και ιδίως για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα, η Επιτροπή τονίζει ότι στην πλειονότητά τους, οι προηγμένες θεραπείες βρίσκονται ακόμα σε ερευνητικό επίπεδο ή σε στάδιο κλινικών δοκιμών, που σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά τους παραμένει να τεκμηριωθεί επιστημονικά. Για το λόγο αυτό, τα εξειδικευμένα κέντρα των φαρμακευτικών προϊόντων προηγμένης θεραπείας απαιτείται να αναλάβουν την πρωτοβουλία και να συντονίσουν μια επιθετική πολιτική όλων των εμπλεκομένων φορέων, που να περιλαμβάνει την εκπαίδευση των ασθενών και την επεξήγηση των σταδίων της νόμιμης ερευνητικής διαδικασίας.

Γνώμη

Έκθεση

 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates