Εφαρμογή της Nομοθεσίας για τις Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ)

11-12-2018

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής ασχολήθηκε με το ζήτημα της οριοθέτησης της αρμοδιότητας των Επιτροπών Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ), που πρόσφατα συστάθηκαν με νόμο σε όλους τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς. Το ζήτημα προέκυψε καθώς έλεγχο δεοντολογίας της έρευνας ασκούν και άλλα όργανα, που δραστηριοποιούνται σε επιμέρους τομείς (κλινικές δοκιμές, έρευνα σε αναπαραγωγικό υλικό, έρευνα σε ζώα εργαστηρίου).

Η Επιτροπή τονίζει τη σημασία του συντονισμού και της συνεργασίας των ΕΗΔΕ με τα όργανα αυτά, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα γραφειοκρατικών εμπλοκών στην έρευνα και να μην αποδυναμωθεί ο έλεγχος δεοντολογίας, ως θεσμός σύμφυτος με την ορθή ερευνητική πρακτική.

Ειδικά για την περίπτωση της χρήσης ζώων εργαστηρίου, με τη Σύσταση αυτή συντάσσεται και η Εθνική Επιτροπή για την Ευζωία των Ζώων που χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς, αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ.

 

Σύσταση

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates