Ινστιτούτα Βιοηθικής


Academy for Ethics in Medicine (AEM), Göttingen, Germany
Bulgarian Center for Bioethics, Sofia, Bulgaria
Cardiff University:
      Centre for Economic and Social aspects of Genomics, Lancaster and Cardiff, UK
      Cardiff Institute of Society, Health and Ethics, Cardiff, UK
      Cardiff Centre for Ethics, Law and Society, Cardiff, UK
W. Maurice Young Centre for Applied Ethics, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada
Centre for Bioethics (CfB), Munster, Germany
Center for Bioethics and Human Dignity, Deerfield, IL, USA
Center for Bioethics, Univeristy of Minnesota, Minneapolis, MN, USA
Centre for Biomedical Ethics and Law (CBMER), Leuven, Netherlands
Centre for Ethics, University of Tartu, Tartu, Estonia
Center for Ethics and Law in Biomedicine (CELAB), Budapest, Hungary
Center for Ethics and Law in Nature and Society, Copenhagen, Denmark
Center for Medical Ethics Bochum (ZME), Bochum, Germany
DCU Institute of Ethics, Dublin, Ireland
Ethiek instituut, Univeristy of Utrecht, Utrecht, Netherlands
Ethox Centre (ETHOX), Oxford, UK
German Reference Centre for Ethics in the Life Sciences (DRZE), Bonn, Germany
Institute for Medical Ethics and History of Medicine, Ruhr-University Bochum, Bochum, Germany
Institute for Science and Society, University of Nottingham, Nottingham, UK
Institut fuer Ethik und Recht in der Medizin - Universitaet Wien, Vienna, Austria
Institute Human, Ethics and Science (IMEW), Berlin, Germany
Institute of Bioethics at the Foundation for Health Sciences, Madrid, Spain
Institute of Biomedical Ethics (IBME), Zurich, Switzerland
Institute of Science and Ethics (IWE), Bonn, Germany
Institute of the History, Philosophy and Ethics of Medicine, Ulm, Germany
Interdisciplinary Center for Bioethics, Yale University, New Haven, CT, USA
Interdsiciplinary Center of Medicine-Ethics-Law at Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Halle (Saale), Germany
Interdisciplinary Research Centre of Bioethics (CRIB), Bruxelles, Belgium
Joint Center for Bioethics, Univeristy of Toronto, Toronto, Canada
Nuffield Council on Bioethics, London, UK
Sheffield Institute for Biotechnological Law and Ethics (SIBLE), Sheffield, UK
The Hastings Center, Washington, DC, USA 
The Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University, Washington, DC, USA
The Zurich University Centre for Ethics (ZUCE), Zurich, Switzerland

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates