[25-01-2016] Εκδήλωση «Βιοασφάλεια και Οικονομία»

Εκδήλωση «Βιοασφάλεια και Οικονομία»

Αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Νίκης 4, Πλατεία Συντάγματος


Πρόγραμμα