[19-01-2016] Διάλεξη «Η Τέχνη ως μέσο εξερεύνησης των βιοηθικών ζητημάτων: Διδασκαλία με καινοτόμες μεθόδους»

Διάλεξη με θέμα «Η Τέχνη ως μέσο εξερεύνησης των βιοηθικών ζητημάτων: Διδασκαλία με καινοτόμες μεθόδους»

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Αίθουσα Οπτικοακουστικών Μέσων Θεολογικής Σχολής

Πρόγραμμα