[09-2016] Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ιατρική Γενετική»

Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ιατρική Γενετική»

Διοργάνωση: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Πληροφορίες