[12-06-2009] Βιοηθική και Ανθρώπινα Δικαιώματα: τα 10 Χρόνια της Συμβάσης του Oviedo

12-06-2009ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ


ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
ΤΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ OVIEDO


 

 


Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009
09:30-16:00


Αίθουσα Εκδηλώσεων
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Λ. Αλεξάνδρας 196