[29-03-2018] Επιστημονική Εκδήλωση Προστασία δεδομένων υγείας και ο νέος Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την επεξεργασία τους

Επιστημονική Εκδήλωση "Προστασία δεδομένων υγείας και ο νέος Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την επεξεργασία τους"

Οργάνωση: ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ
                  ΔΠΜΣ του ΑΠΘ «Σύγχρονες Ιατρικές πράξεις:
                  Δικαιική ρύθμιση και βιοηθική διάσταση»

Πληροφορίες