[04-12-2018] Ημερίδα Ακεραιότητα και Ευθύνη στην Επιστημονική Έρευνα: Ζητήματα Δικαίου και Βιοηθικής

Ημερίδα Ακεραιότητα και Ευθύνη στην Επιστημονική Έρευνα: Ζητήματα Δικαίου και Βιοηθικής

Διοργάνωση:
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου Δικαίου

Πρόγραμμα

Πρόσκληση