[22-11-2013] Εξωσωματική Γονιμοποίηση, Συνέδριο

22-11-2013

Συνέδριο "Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Παρελθόν-Παρόν και Μέλλον".

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα
Πληροφορίες