[14-03-2014] Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική ΙΙ, Συνέδριο

14-03-2014

Συνέδριο "Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική ΙΙ".

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Εφετείο Αθηνών
Πληροφορίες