[10 έως 12-10-2014] 8ο Επιστημονικό Συνέδριο ("Retreat")

10 έως 12-10-2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΒΙΟΗΘΙΚΗ

8ο Επιστημονικό Συνέδριο ("Retreat")

Βιοηθικά προβλήματα στις επιστήμες της ζωής

Πληροφορίες