ΣΥΝΘΕΣΗ

Αρμοδιότητες Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής & Τεχνοηθικής

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Tεχνοηθικής αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας ως προς τους τομείς των επιστημών της ζωής και των νέων τεχνολογιών εν γένει. Έχει ως αποστολή τη διερεύνηση των ηθικών, κοινωνικών και νομικών διαστάσεων και συνεπειών στους τομείς, ιδίως, της βιολογίας, της βιοτεχνολογίας, της ιατρικής και της γενετικής, καθώς και των νέων τεχνολογιών, όπως της τεχνητής νοημοσύνης, των προηγμένων αλγορίθμων και της ρομποτικής.

Η Επιτροπή έχει τις εξής, ιδίως, αρμοδιότητες:

α) Διατυπώνει προτάσεις συνολικής πολιτικής και συγκεκριμένων ενεργειών, καθώς και σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες και γνωμοδοτεί για θέματα σχετικά με την αποστολή της,

β) εκπροσωπεί τη Χώρα σε διεθνείς οργανισμούς για θέματα σχετικά με την αποστολή της,

γ) αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για θέματα σχετικά με την αποστολή της,

δ) συμμετέχει σε νομοπαρασκευαστικές Eπιτροπές για θέματα σχετικά με την αποστολή της ή διατυπώνει γνώμη για σχετικές διατάξεις, προ της κατάθεσής τους,

ε) εξετάζει την προσαρμογή της εθνικής έννομης τάξης προς το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο και εισηγείται ρυθμίσεις για θέματα σχετικά με την αποστολή της,

στ) συντάσσει και υποβάλλει εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 34,

ζ) συστήνει ομάδες εργασίας για θέματα σχετικά με την αποστολή της, οι οποίες αποτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες εμπειρογνώμονες, ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και παρακολουθεί το έργο τους, και 

η) διοργανώνει εκδηλώσεις για θέματα σχετικά με την αποστολή της.

Οι αρμοδιότητες αυτές, καθώς και οι άλλοι όροι λειτουργίας της Επιτροπής προβλέπονται στον ιδρυτικό νόμο. Η Επιτροπή υποστηρίζεται, ως προς τη στελέχωση και την υποδομή της, από την Προεδρία της Κυβέρνησης και εντάσσεται στον προϋπολογισμό της, ως διακριτός ειδικός φορέας.

Σύνθεση Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής & Τεχνοηθικής (Απρίλιος 2021-2025)

 

Την 15η Απριλίου 2021 συστάθηκε η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής (Επιτροπή) (N. 4780/2021), η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Η Επιτροπή συγκροτείται από έντεκα (11) επιστήμονες κύρους με απόφαση του Πρωθυπουργού.


Πρόεδρος: Έφη Βαγενά, Καθηγήτρια  Βιοηθικής στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης.

Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Τσέκερης, Ερευνητής  στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του ΕΚΚΕ.


Μέλη της Επιτροπής:

Σέργιος Θεοδωρίδης, Ομότιμος Καθηγητής Μηχανικής Μάθησης και Επεξεργασίας Δεδομένων στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕKΠΑ. 

Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής  και Τηλεπικοινωνιών, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».

Κωνσταντίνος Καρπούζης, Διευθυντής Ερευνών στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών EMΠ.

Ιωάννης Κομπατσιάρης, Ερευνητής Α’ Βαθμίδας και Αν. Διευθυντής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και  Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Ισμήνη Κριάρη, Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στο  Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ.

Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένης  Ηθικής του ΕΚΠΑ.

Δημήτριος Σκαλτσάς, Εκτελεστικός Διευθυντής της Ιntelligencia,  τεχνολογικής εταιρείας παροχής καινοτόμων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

Σταυρούλα Τσινόρεμα, Καθηγήτρια Σύγχρονης, Νεότερης Φιλοσοφίας και Βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Στελέχωση

Η Επιτροπή στελεχώνεται από δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες και τη γραμματεία.

Οι επιστημονικοί συνεργάτες επικουρούν την Επιτροπή με προετοιμασία εισηγήσεων και με επιστημονικές έρευνες που τους αναθέτει η Επιτροπή. Επίσης οργανώνουν αρχείο κειμένων και επιστημονικών μελετών και εργάζονται για την έκδοση εντύπων, περιοδικών ή μη, που περιέχουν τη δράση της Επιτροπής και άλλη ύλη σχετική με τη βιοηθική. Eπιστημονικοί συνεργάτες της Επιτροπής είναι ο Δρ. Νομικής Τάκης Βιδάλης (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και η Δρ. Γενετικής Βασιλική Μολλάκη (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Η Γραμματεία είναι αρμόδια για την προετοιμασία των συνεδριάσεων της Επιτροπής καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου και των μελών της. Εκτελεί επίσης διοικητικές εργασίες, ρυθμίζει την επικοινωνία με άλλες δημόσιες αρχές και φορείς καθώς και επιτροπές στην Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς. Της Γραμματείας προΐσταται η Μαριάννα Δρακοπούλου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Πρακτική άσκηση


Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές (μεταπτυχιακούς, κατά προτεραιότητα) που έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική, από σχολές και τμήματα τόσο των θετικών, όσο και των θεωρητικών επιστημών.

Η άσκηση μπορεί να διαρκέσει έως τρεις μήνες και είναι μη αμειβόμενη. Οι ασκούμενοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση κυρίως εργασιών βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης. Έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να επεξεργάζονται υλικό από τη βιβλιοθήκη της Επιτροπής και να συνεργάζονται με τους ειδικούς επιστήμονες για την εκπόνηση διπλωματικών ή άλλων εργασιών, στο πλαίσιο των σπουδών τους. Προς το παρόν οι δυνατότητες της Επιτροπής επιτρέπουν την απασχόληση τεσσάρων το πολύ ασκουμένων, ανά τρίμηνο. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να κατατίθενται έγκαιρα αιτήσεις με επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος είναι απαραίτητο να  συνοδεύεται από ένα σύντομο σημείωμα, ώστε να διευκρινίζεται τι αφορά κάθε φορά (λ.χ. παρακολούθηση σεμιναρίου, αίτηση για πρακτική άσκηση, κλπ), διαφορετικά δεν θα αξιολογείται.

Επικοινωνία

 
Διεύθυνση:  Νεοφύτου Βάμβα 6 (3ος όροφος), Τ.Κ. 10674, Αθήνα
Τηλέφωνο:  210 - 88 47 700
Φαξ:  210 - 88 47 701
Email:

 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμοδιότητες Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής (1999-2021)

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής ασκούσε αποκλειστικά συμβουλευτικές αρμοδιότητες, απευθυνόμενη, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε εφόσον της είχε ζητηθεί, προς οποιοδήποτε όργανο της Πολιτείας. Αποστολή της ήταν η ανάδειξη της στενής σύνδεσης των εφαρμογών των βιολογικών επιστημών με τις σύγχρονες κοινωνικές αξίες. Αναγκαία στοιχεία αυτής της αποστολής ήταν τόσο η έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, όσο και η κατάλληλη υποστήριξη των συναφών κρατικών πολιτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή παρακολουθούσε και επεξεργαζόταν τα ηθικά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα που προκύπτουν από την διαρκή εξέλιξη της βιολογίας, της βιοϊατρικής, της γενετικής και της βιοτεχνολογίας, εκδίδοντας σχετικές εισηγήσεις. Συνεργάζόταν, επίσης, με αρμόδιους φορείς στη χώρα μας και διατύπωνε προτάσεις για τη θέσπιση νομοθεσίας ή τη λήψη άλλων μέτρων πολιτικής από την πλευρά της Πολιτείας. Συνεργαζόταν εξάλλου με αρμόδιους φορείς σε διεθνές επίπεδο (όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς, ομόλογές της επιτροπές κ.λπ.), μεριμνώντας για την ενεργό συμμετοχή της χώρας μας στον προβληματισμό και στη λήψη αποφάσεων στα διεθνή fora. Εξασφάλιζε, επίσης, με κάθε πρόσφορο τρόπο, κατάλληλη ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν το αντικείμενο της βιοηθικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Επιτροπή, τέλος, είχε την αρμοδιότητα του συντονισμού των επιμέρους κρατικών επιτροπών βιοηθικής της χώρας μας, που δραστηριοποιούνται σε ειδικούς τομείς.

Οι αρμοδιότητες αυτές, καθώς και οι άλλοι όροι λειτουργίας της Επιτροπής προβλέφθηκαν  στον ιδρυτικό νόμο και τον κανονισμό της. Η οικονομική και διοικητική υποστήριξή της εξασφαλιζόταν από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Σύνθεση 4ης θητείας, 2014-2021

Πρόεδρος  Ελένη Ρεθυμιωτάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναπληρωτής Πρόεδρος  κ. Ανδρέας Καραμπίνης, Καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 


Μέλη της Επιτροπής:


Νικόλαος Ανάγνου, Ομότιμος Καθηγητής Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χαράλαμπος Σαββάκης, Ομότιμος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας − Μοριακής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εμμανουήλ Καναβάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου − Διοικητικών Θεσμών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γεώργιος Βασίλαρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Ευσέβιος ΠιστολήςΣεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου−Ικαρίας.


Αθηνά Κοτζάμπαση, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Ο κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης, Καθηγητής Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής την 4η Σεπτεμβρίου 2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 673 - 16.09.2015).

Η κα Ελένη Ρεθυμιωτάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ορίστηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής την 27η Ιανουαρίου 2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 30 - 26.01.2017), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου Χριστόδουλου Στεφανάδη.

Ο κ. Ανδρέας Καραμπίνης, Καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ορίστηκε ως Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής την 23η Φεβρουαρίου 2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 85 - 23.02.2017).

Ο κ. Ιωάννης Καράκωστας, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 - 10.02.2017).

Σελίδα 1 από 2

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates