[11-06-2021] Australia

Tasmania becomes third Australian state to pass euthanasia