Εισαγωγή στη βιοηθική: ιστορικές και συστηματικές προσεγγίσεις

Εισαγωγή στη βιοηθική: ιστορικές και συστηματικές προσεγγίσεις. Σωκράτης Δεληβογιατζής και Ελένη Καλοκαιρινού (επιστημονική επιμέλεια). Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη 2014.

Ήδη από τον εκτενή πρόλογο των δύο επιστημονικών επιμελητών διαφαίνεται η ευρύτητα των θεμάτων βιοηθικής που θα αναπτυχθούν στον υπόλοιπο τόμο. Τα 11 άρθρα ελλήνων και ξένων επιστημόνων θέτουν ενδιαφέροντα ερωτήματα που εγείρονται από τις αλματώδεις εξελίξεις των ιατρικών επιστημών και τεχνολογιών. Οι θεματικές των άρθρων αποδεικνύουν ότι το πεδίο έρευνας της Βιοηθικής είναι απέραντο. Εκκινώντας από την παραδοχή ότι η Βιοηθική ασχολείται με τρία επίπεδα, το προσωπικό (οι προσωπικές επιλογές που κάνει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του), το πολιτικο-κοινωνικό (οι επιπτώσεις των επιλογών μας στην κοινωνία) και το φυσικό επίπεδο (επαπειλούμενα είδη, οικοσυστήματα, βιοποικιλότητα, ρύπανση του περιβάλλοντος, αειφόρος ανάπτυξη), σκιαγραφείται, στη πορεία, και ένας άλλος νέος κλάδος της, ο οποίος συνδέει τα τρία παραπάνω επίπεδα και αφορά στις περιπτώσεις φυσικών και κοινωνικών καταστροφών (πώς συνδράμουμε ηθικά και υλικά, ως εθνική αλλά και ως παγκόσμια κοινωνία, σε περιπτώσεις καταστροφών εν γένει). Οι συγγραφείς στα άρθρα τους, εμπλουτισμένα με ξένες και ελληνικές βιβλιογραφικές παραπομπές, ασχολούνται εμπεριστατωμένα με κρίσιμα ζητήματα βιοηθικής, όπως η αυτονομία, η ευθανασία, η συνθετική βιολογία, ο προγεννητικός έλεγχος, η ιατρική βελτίωση, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Προσφέρεται όμως και επιπλέον γνώση με την εισαγωγή και επεξήγηση εννοιών όπως: διανθρωπιστές, βιοσυντηρητικοί, βιο-Λουδίτες, υπέρ-βιολογία, υπέρ-ρομποτική. Απομένει στον αναγνώστη, ειδικό ή μη, να συνθέσει τις παραπάνω πληροφορίες και τοποθετήσεις, εμβαθύνοντας στον κόσμο της Βιοηθικής.

 

Μαριάννα Δρακοπούλου - Νομικός, Προϊσταμένη Γραμματείας ΕΕΒ