Κλωνοποίηση

Κλωνοποίηση, Μακάριος Γρινιεζάκης, Εκδόσεις Γρηγόρη, 2014, σελ. 350 

 

 

Η διατριβή του π. Μακαρίου Γρινιεζάκη, η οποία κατατέθηkε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, πραγματεύεται το ζήτημα της κλωνοποίησης. Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας θέτει την κλωνοποίηση υπό το πρίσμα μιας Ορθόδοξης Βιοηθικής προσέγγισης, χωρίς να εκθέτει μια σειρά απαγορευτικών ή επιτρεπτικών κανόνων. Απεναντίας, επιχειρεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον και την κριτική έρευνα επί των ηθικοκοινωνικών και θεολογικών συνιστωσών της κλωνοποίησης. Επιπλέον, αποσκοπεί στην έκφραση θεολογικού λόγου, προκειμένου να δώσει την δυνατότητα στην εκκλησία να γνωμοδοτήσει πάνω σε θέματα, τα οποία τείνουν να απαντώνται περισσότερο από την επιστήμη και στα οποία η γνώμη της εκκλησίας δεν είναι πάντοτε καθοριστική. Το θέμα της κλωνοποίησης είναι αρκετά δύσκολο, εφόσον η εφαρμογή της κλωνοποίησης, τόσο ως αναπαραγωγικής μεθόδου όσο και ως θεραπευτικής, δημιουργεί μια σειρά ηθικών ζητημάτων που υπογραμμίζονται όχι μόνο από την Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά και από τις βασικότερες θρησκευτικές ομολογίες.Όσον αφορά την εφαρμογή της μεθόδου στον άνθρωπο, η κλωνοποίηση μπορεί να αποτελέσει μια πρόταση αναπαραγωγής στα ζευγάρια με προβλήματα στειρότητας και να βοηθήσει στον τομέα των μεταμοσχεύσεων. Σχετικά με τη θεραπευτική κλωνοποίηση η Ορθόδοξη Βιοηθική δεν έχει οριστικά αποφανθεί, ωστόσο δεν επιδοκιμάζεται οποιαδήποτε έρευνα γίνεται σε έμβρυα. Σχετικά με την αναπαραγωγική κλωνοποίηση η Ορθόδοξη Εκκλησία πρωτίστως υπογραμμίζει ότι καμία βιολογική διεργασία δεν μπορεί να καταργήσει την μοναδικότητα του προσώπου. Αναφορικά με την αναπαραγωγική κλωνοποίηση επισημαίνεται ότι η κλωνοποίηση ως μέθοδος θεραπεύει το πρόβλημα της στειρότητας, ένα πρόβλημα δηλαδή που δεν είναι υπαρκτό για την Ορθόδοξη Εκκλησία, διότι ο σκοπός του γάμου δεν είναι η τεκνογονία αλλά ο εξαγιασμός. Πρόσθετα, η Ορθόδοξη Βιοηθική εξετάζει τις βιολογικές συνέπειες αλλά και την ομαλότητα των συζυγικών σχέσεων, του οικογενειακού θεσμού, του θεσμού του γάμου που η κλωνοποίηση φαίνεται να διαταράσσει αφού δίνει τη δυνατότητα τεκνογονίας από άγαμα μοναχικά άτομα και ζευγάρια του ιδίου φύλου.Τέλος, η εκπόνηση της παρούσας διατριβής στοχεύει, ιδίως στην ανταλλαγή απόψεων, παρά στην επιβολή μιας συγκεκριμένης άποψης, σχετικά με το μείζον ζήτημα της κλωνοποίησης. 

Aργυρώ Χίου-Stagiaire ΕΕΒ