Εισαγωγή στη Bιοηθική, Ιατρική και θεολογική προσέγγιση των θεμάτων

Εισαγωγή στη Bιοηθική, Ιατρική και θεολογική προσέγγιση των θεμάτων.Αρχιμανδρίτης Μακάριος Γρινιεζάκης, Εκδόσεις Γρηγόρη, 2014, σελ. 734

 Το βιβλίο αυτό του Αρχιμανδρίτη Μακαρίου Γρινιεζάκη επιχειρεί να βασίσει τη Βιοηθική στην Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανική Ηθική, διότι ο συγγραφέας φρονεί ότι οι απόψεις που υιοθετούνται για κάθε ζήτημα δεν είναι αποτέλεσμα λογικής και ενδελεχούς διεργασίας, αλλά φωτισμού και χάριτος, εμπειρίας και θεολογίας, αλήθειας και άσκησης. Παραθέτει, λοιπόν, ότι ο ορθόδοξος βιοηθικός επιστήμονας εμπνέεται στις αναζητήσεις του από την Αγία Γραφή και τα διδάγματα των Αγίων Πατέρων. Συγκεκριμένα, η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας παρέχει νέες δυνατότητες στην επιστήμη της Βιοηθικής, με απόρροια τον κίνδυνο απομάκρυνσης από τις απόψεις της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ηθικής. Συμπληρωματικά, ο συγγραφέας επισημαίνει ότι το θέλημα του Θεού είναι ανυπέρβλητο και θέτει περιορισμούς στην πρόοδο της επιστήμης της βιοηθικής.Ειδικότερα, η Βιοηθική συνιστά επιστήμη του μέλλοντος, η οποία, ωστόσο, είναι αλληλένδετη με την εμπειρία του παρελθόντος. Για την Ορθόδοξη Θεολογία, η εμπειρία του παρελθόντος παραπέμπει στα διδάγματα των Πατέρων, στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, στη ζωή των αγίων και στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Ο Αρχιμανδρίτης Μακάριος Γρινιεζάκης προσπαθεί να αποδείξει ότι τυχόν απόκλιση από τα ανωτέρω, θα οδηγήσει την βιοηθικό ερευνητή σε αδιέξοδο. Η παρούσα διατριβή περιλαμβάνεται στην σειρά "Παντοδαπά της Βιοηθικής" υπό την πνευματικήν αιγίδα και της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

 

Αργυρώ Χίου-Stagiaire ΕΕΒ

 

NEW EDITION FOR STUDENTS


What I know about Bioethics


Edition
(in Greek only)CURRENT ISSUES PROCESSED BY THE COMMISSION

Use of Human Biological Material in Research-Biobanks

NEW OPINION

Genetically Modified Organisms in Agriculture and Consumption: An Updated Approach

Opinion
(in Greek only)

"BIOETHICS GO TO SCHOOL"

 

The Commission organizes educational activities for schools (Secondary Schools and High Schools) related to bioethics

Information

EDUCATIONAL SEMINARSThe Commission organizes educational seminars covering a wide range of bioethics issues

Information

(in Greek only)

STAGES

 The Commission offers to students, mostly postgraduates, both from human and life sciences the Possibility of training on issues related to bioethics

Information

Free business joomla templates