Επιλογές του ασθενούς και ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής

Επιλογές του ασθενούς και ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής: Α. Καραμπίνης, Μ. Μηλαπίδου, Μ. Σαχουλίδου, Δ. Αθήνα, Κ. Φουντεδάκη. Εκδόσεις Σακκούλα, σελ 119

Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των επιλόγων του ασθενούς και της δοκιμασίας της αυτονομίας του τέλους της ζωής, μιας πολυδιάστατης θεματικής που ευλόγως βρίσκεται στο μικροσκόπιο του επιστημονικού τομέα της βιο-Ηθικής. Τα κεφαλαία που εξετάζονται στο παρόν βιβλίο είναι τα εξής: 1) Τέλος και ζωή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: Βιοηθική και νομική, 2) Πληρεξούσιοι υγείας και διαθήκες ζωής. Το ρυθμιστικό έλλειμμα του ελληνικού δίκαιου, 3) Indubioprodignitate. Προγενέστερες οδηγίες: Ευρωπαϊκή και διεθνής προοπτική, 4) Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΕΔΔΑ επί της υπόθεσης LambertvsFrance. Τόσο ο ιατρικός όσο και ο νομικός κόσμος βρίσκονται αντιμέτωποι με τον διαρκή και ριζικό επαναπροσδιορισμό των ορίων της σύγχρονης ιατρικής πράξης. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται μεταξύ άλλων να διαχειριστούν τις επιλογές του ασθενούς που σχετίζονται με το τέλος της ζωής του. Ιδιαίτερη, σημασία έχει προσλάβει η διαχείριση της επιθυμίας του σύγχρονου ασθενούς να ρυθμίσει εκ των πρότερων τα όρια της θεραπευτικής του μεταχείρισης με στόχο την διαφύλαξη της αυτονομίας του, ειδικότερα ενόψει της προοπτικής περιέλευσης σε μια κατάσταση αδυναμίας εξωτερίκευσης της βούληση του.

 

Αλέξανδρος Χανία – Staigiaire ΕΕΒ