Βιοηθικοί προβληματισμοί II Το πρόσωπο

Βιοηθικοί προβληματισμοί II Το πρόσωπο. Επιμέλεια: Μαρία Κανελλοπούλου - Μπότη, Φερενίκη Παναγοπούλου - Κουτνατζή. Εκδόσεις: Παπαζήση, 2016, σελ 716.

Το παρόν βιβλίο, αποτελώντας συνέχεια του προγενέστερου Βιοηθικοί Προβληματισμοί (2014), βασίζεται σε μια εκτενή συλλογή αναλύσεων για τα πιο σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα βιοηθικής και ιατρικής που εστιάζουν στο πρόσωπο. Φιλοξενεί συμβουλές όχι μόνο νομικές, αλλά και από ιατρούς, φιλοσόφους και άλλους επιστήμονες με σκοπό μια σφαιρική αντιμετώπιση των ζητημάτων ιατρικής ευθύνης και βιοηθικής. Προϋποθέτοντας τη σπουδαιότητά του, καταπιάνεται με το πολύ σημαντικό , λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, αλλά και αμφιλεγόμενο ζήτημα των επιπτώσεων που έχουν οι ιατρικές τεχνολογικές επεμβάσεις, ως σωματικές «προεκτάσεις», στη διατήρηση ή μη της προσωπικής ταυτότητας, στο πώς, δηλαδή μπορούν οι τεχνολογίες αυτές να μεταμορφώσουν την ταυτότητα μας ως πρόσωπα. Παράλληλα αναδεικνύει την κυριότερη αδυναμία που παρουσιάζουν οι περισσότερες σύγχρονες ηθικές θεωρίες αναφορικά με την έννοια του προσώπου. Αναλύονται νομικά ζητήματα της ταυτότητας του φυσικού προσώπου όπως επίσης και ζητήματα ιατρικής ευθύνης και βιοηθικής στο ειδικότερο πεδίο της χειρουργικής επέμβασης (αισθητικών επεμβάσεων στο πρόσωπο, όπως η ρυτιδεκτομή, η ρινοπλαστική, η βλεφαροπλαστική, κ.α.). Πρόκειται για κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδικότητες της χειρουργικής, οι οποίες αφορούν στο ίδιο το πρόσωπο του ασθενούς, χαρακτηριζόμενες ως άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της αυτονομίας του ανθρώπου. Σκοπός του συγγράμματος είναι αναδειχθεί μέσα από τις μελέτες η αξία, η σημασία του προσώπου και η εικόνα του στο δίκαιο, την ιατρική, τη φιλοσοφία και την ηθική.

 

Μαρία Ελένη Σπέη-Stagiaire EEB