Η αρχή και το τέλος της ζωής

Η αρχή και το τέλος της ζωής. Συλλογικό έργο. Επιμέλεια: Μ. Μηλαπίδου, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ν. Τάσκος, Κ. Χατζηκώστας Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2015, σελ. 248

Στον τόμο αυτό δημοσιεύονται οι εισηγήσεις δύο δημοσίων εκδηλώσεων οι οποίες έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΑΠΘ. Οι δύο αυτές εισηγήσεις έχουν άμεση σχέση με ζητήματα που αφορούν την δικαιική ρύθμιση και τη βιοηθική διάσταση. Πιο συγκεκριμένα, τα ζητήματα που συμπεριλαμβάνονται στο πρώτο μέρος των δημοσίων εκδηλώσεων αφορούν κυρίως την κύηση του εμβρύου (εγκυμοσύνη). Με άλλα λόγια, ζητήματα που αφορούν για παράδειγμα τα δικαιώματα του εμβρύου, τα δικαιώματα του πατέρα ως προς το έμβρυο αλλά και τις ρυθμίσεις που επικρατούν όσον αφορά την διακοπή της κύησης, το οποίο αποτελεί στις μέρες μας ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται εισηγήσεις, όπου γίνεται λόγος, για θέματα που αφορούν την ευθανασία, την ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία και τέλος την διακοπή της θεραπείας σε άτομα τα οποία βρίσκονται σε μόνιμη φυτική κατάσταση.

 

Ευγενία Κρητικού - Stagiaire ΕΕΒ