Η Επιρροή του Όρκου του Ιπποκράτη στη Σύγχρονη Βιοηθική

Η Επιρροή του Όρκου του Ιπποκράτη στη Σύγχρονη Βιοηθική: Α. Πλεύρης, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (2012) σελ. 168. 

 

Βασική επιδίωξη αυτού του βιβλίου αποτελεί η αντιμετώπιση του Όρκου του Ιπποκράτη από τη βιοηθική πλευρά. Μέσα από αυτή την ανάλυση, διαφαίνεται η έντονη επιθυμία του συγγραφέα να τονίσει τη διαχρονικότητα του Όρκου και να καταδείξει τον τρόπο του σημερινού έντονου ηθικού προβληματισμού σε θέματα ιατρικής φύσεως, μέσα από το πλαίσιο της Ιπποκράτειας ηθικής, πράγμα που θεμελιώνει, ταυτόχρονα, τη βασική θέση του Όρκου, ότι αποτελεί την απαρχή της ιατρικής δεοντολογίας. Στο βιβλίο, μετά τις εισαγωγικές παρατηρήσεις, αναλύεται το κείμενο του Όρκου του Ιπποκράτη και παρέχονται ιστορικά στοιχεία για τον Ιπποκράτη. Έπειτα, διενεργείται ανά τμήματα ανάλυση του κειμένου του Όρκου του Ιπποκράτη. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ενδελεχής σχολιασμός του κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (Ν 3418/2005) και παρατίθενται βιοηθικοί προβληματισμοί με γνώμονα τον Όρκο, του συγγραφέα και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, αναφορικά με τη συναίνεση στη σχέση ιατρού – ασθενούς. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στον επίλογο του έργου, όπου γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα συμπεράσματα επί της σχέσης της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής με την Ιπποκράτεια Ηθική. Τέλος, το έργο περιλαμβάνει παράρτημα Νομοθεσίας και συγκεκριμένα του Ν 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», καθώς και ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

 

Αλεξάνδρα Ι.Κοζαμάνη - StagiaireΕΕΒ

NEW EDITION FOR STUDENTS


What I know about Bioethics


Edition
(in Greek only)CURRENT ISSUES PROCESSED BY THE COMMISSION

Use of Human Biological Material in Research-Biobanks

NEW OPINION

Genetically Modified Organisms in Agriculture and Consumption: An Updated Approach

Opinion
(in Greek only)

"BIOETHICS GO TO SCHOOL"

 

The Commission organizes educational activities for schools (Secondary Schools and High Schools) related to bioethics

Information

EDUCATIONAL SEMINARSThe Commission organizes educational seminars covering a wide range of bioethics issues

Information

(in Greek only)

STAGES

 The Commission offers to students, mostly postgraduates, both from human and life sciences the Possibility of training on issues related to bioethics

Information

Free business joomla templates