Η Επιρροή του Όρκου του Ιπποκράτη στη Σύγχρονη Βιοηθική

Η Επιρροή του Όρκου του Ιπποκράτη στη Σύγχρονη Βιοηθική: Α. Πλεύρης, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (2012) σελ. 168. 

 

Βασική επιδίωξη αυτού του βιβλίου αποτελεί η αντιμετώπιση του Όρκου του Ιπποκράτη από τη βιοηθική πλευρά. Μέσα από αυτή την ανάλυση, διαφαίνεται η έντονη επιθυμία του συγγραφέα να τονίσει τη διαχρονικότητα του Όρκου και να καταδείξει τον τρόπο του σημερινού έντονου ηθικού προβληματισμού σε θέματα ιατρικής φύσεως, μέσα από το πλαίσιο της Ιπποκράτειας ηθικής, πράγμα που θεμελιώνει, ταυτόχρονα, τη βασική θέση του Όρκου, ότι αποτελεί την απαρχή της ιατρικής δεοντολογίας. Στο βιβλίο, μετά τις εισαγωγικές παρατηρήσεις, αναλύεται το κείμενο του Όρκου του Ιπποκράτη και παρέχονται ιστορικά στοιχεία για τον Ιπποκράτη. Έπειτα, διενεργείται ανά τμήματα ανάλυση του κειμένου του Όρκου του Ιπποκράτη. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ενδελεχής σχολιασμός του κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (Ν 3418/2005) και παρατίθενται βιοηθικοί προβληματισμοί με γνώμονα τον Όρκο, του συγγραφέα και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, αναφορικά με τη συναίνεση στη σχέση ιατρού – ασθενούς. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στον επίλογο του έργου, όπου γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα συμπεράσματα επί της σχέσης της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής με την Ιπποκράτεια Ηθική. Τέλος, το έργο περιλαμβάνει παράρτημα Νομοθεσίας και συγκεκριμένα του Ν 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», καθώς και ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

 

Αλεξάνδρα Ι.Κοζαμάνη - StagiaireΕΕΒ