Εμβολιασμοί και προστασία της δημόσιας υγείας: ιατρική, νομική και κοινωνική διάσταση

Εμβολιασμοί και προστασία της δημόσιας υγείας: ιατρική, νομική και κοινωνική διάσταση. Διεύθυνση Σειράς: Μ. Καΐάφα-Γκμπάντι, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου. [Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής - τ. 26]. Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2017. Συγγραφείς Κοπτσής Αλέξανδρος, Κοτζάμπαση Αθηνά, Μολλάκη Βασιλική, Νικολαΐδης Παύλος. 

 

 Το βιβλίο αυτό θέτει ένα δίλημμα σχετικά με το ζήτημα των εμβολίων, το οποίο αφορά στο κατά πόσο θα έπρεπε ή όχι η Πολιτεία να προβλέπει τον εμβολιασμό ως υποχρεωτικό, προκειμένου να καλυφθεί ο πληθυσμός από σοβαρότερες μεταδοτικές ασθένειες. Κάτι που γίνεται φανερό από το συγκεκριμένο έργο, είναι ότι στο ζήτημα του εμβολιασμού δεν μπορούμε να προσφύγουμε στην αρχή της αυτονομίας, όχι μόνο επειδή απαιτείται η γονική συναίνεση, εφόσον πραγματοποιείται σε ανήλικους, αλλά επειδή αφορά στον γενικό πληθυσμό, από τη στιγμή που, μέσω της εμβολιαστικής κάλυψης, αποτρέπεται ο κίνδυνος εκδήλωσης επιδημιών σε γενικό πλαίσιο. Επομένως, η απόφαση των γονέων για τον εμβολιασμό των παιδιών επηρεάζει άμεσα τη δημόσια υγεία. Στον τόμο αυτό παραθέτονται ορισμένες εισηγήσεις που περιλαμβάνουν τις σημαντικότερες ιατρικές, κοινωνικές και νομικές πτυχές του συγκεκριμένου προβληματισμού και τέλος, περιγράφεται ο τρόπος που ο εμβολιασμός των μαθητών ρυθμίζεται από τον Έλληνα νομοθέτη.

 

Αθηνά Αδάμ -Stagiaire EEB