Βιοδίκαιο: Από τη βιοποικιλότητα στις έξυπνες μηχανές

Βιοδίκαιο: Από τη βιοποικιλότητα στις έξυπνες μηχανές, Τάκης Κ. Βιδάλης, Εκδόσεις: Σάκκουλα Α.Ε, 2016, σελ. 240. 

Στο παρόν βιβλίο αποτελώντας την συνέχεια του πρώτου τόμου του «Βιοδικαίου», γίνεται λόγος για ριζικά διαφορετικές μορφές ζωής σε σχέση με τον άνθρωπο, όπως είναι τα φυτά, τα ζώα και οι μικροοργανισμοί.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το δίκαιο ευθυγραμμίζεται με την προβληματική της εξέλιξης. Επιπρόσθετα, παρατηρείται πώς τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα μέσω της ανάμειξης γονιδιωμάτων διαφορετικών ειδών, αναδεικνύουν τα κοινά στοιχεία όλων των μορφών ζωής και όχι τις διαφορές τους όπως θα ήταν αναμενόμενο.

Τέλος, προσεγγίζονται νομικά για πρώτη φορά, οι «έξυπνες μηχανές», οι οποίες αποτελούν τεχνολογικά επιτεύγματα όπου συνδυαζόμενα με την ρομποτική, μπορούν να φέρουν ιδιότητες αλλά και λειτουργίες παρόμοιες με αυτές που φέρουν οι ζωντανοί οργανισμοί, είτε ζώα είτε φυτά.

Ευγενία Κρητικού- StagiaireEEB

NEW EDITION FOR STUDENTS


What I know about Bioethics


Edition
(in Greek only)CURRENT ISSUES PROCESSED BY THE COMMISSION

Use of Human Biological Material in Research-Biobanks

NEW OPINION

Genetically Modified Organisms in Agriculture and Consumption: An Updated Approach

Opinion
(in Greek only)

"BIOETHICS GO TO SCHOOL"

 

The Commission organizes educational activities for schools (Secondary Schools and High Schools) related to bioethics

Information

EDUCATIONAL SEMINARSThe Commission organizes educational seminars covering a wide range of bioethics issues

Information

(in Greek only)

STAGES

 The Commission offers to students, mostly postgraduates, both from human and life sciences the Possibility of training on issues related to bioethics

Information

Free business joomla templates