Βιοδίκαιο: Από τη βιοποικιλότητα στις έξυπνες μηχανές

Βιοδίκαιο: Από τη βιοποικιλότητα στις έξυπνες μηχανές, Τάκης Κ. Βιδάλης, Εκδόσεις: Σάκκουλα Α.Ε, 2016, σελ. 240. 

Στο παρόν βιβλίο αποτελώντας την συνέχεια του πρώτου τόμου του «Βιοδικαίου», γίνεται λόγος για ριζικά διαφορετικές μορφές ζωής σε σχέση με τον άνθρωπο, όπως είναι τα φυτά, τα ζώα και οι μικροοργανισμοί.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το δίκαιο ευθυγραμμίζεται με την προβληματική της εξέλιξης. Επιπρόσθετα, παρατηρείται πώς τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα μέσω της ανάμειξης γονιδιωμάτων διαφορετικών ειδών, αναδεικνύουν τα κοινά στοιχεία όλων των μορφών ζωής και όχι τις διαφορές τους όπως θα ήταν αναμενόμενο.

Τέλος, προσεγγίζονται νομικά για πρώτη φορά, οι «έξυπνες μηχανές», οι οποίες αποτελούν τεχνολογικά επιτεύγματα όπου συνδυαζόμενα με την ρομποτική, μπορούν να φέρουν ιδιότητες αλλά και λειτουργίες παρόμοιες με αυτές που φέρουν οι ζωντανοί οργανισμοί, είτε ζώα είτε φυτά.

Ευγενία Κρητικού- StagiaireEEB