Δικαιώματα των ζώων και ηθική

Δικαιώματα των ζώων και ηθική. Λεωνίδας Χαζίρογλου, Εκδότης: Άπαρσις 2018, σελ. 128.

Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος είναι ικανός να εφαρμόσει τις εκάστοτε ηθικές υποχρεώσεις που υπάρχουν ως προς τα ζώα. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζεται μία θεωρητικά βιώσιμη θεωρία όσον αφορά την ηθική υπόσταση των ζώων, δηλαδή των μη ανθρώπινων έμβιων όντων. Επιπλέον, παρουσιάζονται διάφορες προσεγγίσεις επί του ζητήματος. Παρ’ όλα αυτά, απαρτίζονται τόσο από πλεονεκτήματα όσο και από μειονεκτήματα. Για αυτό το λόγο οι προσεγγίσεις αυτές έχουν χαρακτηριστεί δυσλειτουργικές. Το συμπέρασμα είναι πώς τα ζώα έχουν τρόπο τινά ηθικά δικαιώματα αλλά δεν μπορούν να τα υπερασπιστούν ή να τα ασκήσουν, καθώς δεν διαθέτουν τον νου που έχει ο άνθρωπος.

 

Ευγενία Κρητικού - StagiaireEEB