Η θεσμική διαδρομή της άμβλωσης

Η θεσμική διαδρομή της άμβλωσης. Φερενίκη Παναγοπούλου- Κουνατζή. Εκδόσεις Παπαζήση 2016. σελ. 250. 

Στο συγκεκριμένο βιβλίο, παρουσιάζεται μια εκτενής μελέτη όσον αφορά τη θεσμική πορεία της αμβλώσεως. Πιο συγκεκριμένα, αναδεικνύονται οι διάφορες αντιμαχόμενες απόψεις, όσον αφορά την άμβλωση, την αξία και τα δικαιώματα του εμβρύου αλλά και το δικαίωμα των γυναικών για τον αυτοπροσδιορισμό τους. Επιπρόσθετα, εξετάζονται ζητήματα παράλληλα με το ζήτημα της αμβλώσεως, τα οποία έχουν σχέση με συλλογικά συμφέροντα, όπως π.χ. η σταθεροποίηση του πληθυσμού ενός κράτους. Επιπλέον, ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι τα ατομικά συμφέροντα ενός πατέρα ο οποίος δεν επιθυμεί την γέννηση του παιδιού, γεγονός το οποίο πολύ πιθανόν είναι ενάντια στην επιθυμία της εγκύου. Τέλος, το πιο σημαντικό ζήτημα που πραγματεύεται το συγκεκριμένο βιβλίο, είναι κατά πόσο το έμβρυο γίνεται αντιληπτό ως πρόσωπο. Ακόμη, διεξάγονται συμπεράσματα, όσον αφορά το νομικό και ηθικό ζήτημα των αμβλώσεων από την πλευρά του δικαίου.

 

Ευγενία Κρητικού - StagiaireEEB

NEW EDITION FOR STUDENTS


What I know about Bioethics


Edition
(in Greek only)CURRENT ISSUES PROCESSED BY THE COMMISSION

Use of Human Biological Material in Research-Biobanks

NEW OPINION

Genetically Modified Organisms in Agriculture and Consumption: An Updated Approach

Opinion
(in Greek only)

"BIOETHICS GO TO SCHOOL"

 

The Commission organizes educational activities for schools (Secondary Schools and High Schools) related to bioethics

Information

EDUCATIONAL SEMINARSThe Commission organizes educational seminars covering a wide range of bioethics issues

Information

(in Greek only)

STAGES

 The Commission offers to students, mostly postgraduates, both from human and life sciences the Possibility of training on issues related to bioethics

Information

Free business joomla templates