Βιοηθικοί Προβληματισμοί ΙΙΙ: Το Παιδί. Συλλογικός τόμος

Βιοηθικοί Προβληματισμοί ΙΙΙ: Το Παιδί. Συλλογικός τόμος. Εκδόσεις Παπαζήση 2018. σελ. 458. 

Το εν λόγω έργο αποτελεί τον τρίτο στη σειρά συλλογικό τόμο που αφιερώνεται στην παρουσίαση και εξέταση σύγχρονων προβληματισμών στο πεδίο της βιοηθικής. Ο τρίτος τόμος της σειράς “Βιοηθικοί προβληματισμοί” επικεντρώνεται σε επίκαιρα ζητήματα βιοηθικής που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους. Αποτελείται από τις εισηγήσεις 23 ειδικών στη βιοηθική, προερχόμενων από ετερογενή επιστημονικά υπόβαθρα. Αναλύονται ζητήματα που συνδέονται με το συμφέρον και τα δικαιώματα του τέκνου καθώς και τα προγεννητικά δικαιώματα του εμβρύου, μέσα από διαφορετικές αναγνώσεις που εξετάζουν τις ηθικές, θεολογικές και νομικές πτυχές του θέματος, καθώς και ειδικότερα ζητήματα που ανακύπτουν με τις σύγχρονες εξελίξεις στη γενετική. Ένα εκ των κεφαλαίων αφιερώνεται στην εξέταση του ζητήματος της τεκνοποιίας και της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. Θίγεται το ζήτημα του τερματισμού της ζωής ανηλίκων και νεογνών και η ιδιαίτερη περίπτωση της άμβλωσης, με αναφορά στα νομοθετικά προβλήματα, αλλά και σε θεολογικού χαρακτήρα προβληματισμούς. Μελετάται επιπλέον η ηθική των παιδικών μεταμοσχεύσεων. Το τελευταίο κεφάλαιο αφιερώνεται στην μελέτη της ιατρικής δεοντολογίας και της ερευνητικής ηθικής όσον αφορά τα παιδιά. Θίγονται ζητήματα που αφορούν στη συναίνεση και το δικαίωμα αυτονομίας του ανηλίκου, αναλύεται το ακανθώδες θέμα του εμβολιασμού, η αντιμετώπιση των παιδιών με σπάνιες αναπηρίες και παθήσεις και προβληματισμοί σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων στην ιατρική έρευνα. Πρόκειται για ένα έργο κατατοπιστικό και διεισδυτικό, που εξετάζει εκτενώς και εις βάθος, μέσα από μια διεπιστημονική οπτική, όλα τα σημαντικά ηθικά διλήμματα που προκύπτουν σχετικά με τα παιδιά στο πεδίο της βιοηθικής. Υπογραμμίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τα συμφέροντα που οφείλουν να αναγνωριστούν στα έμβρυα, τα νεογνά και τους ανηλίκους, χωρίς να παραβλέπει την ανάγκη προστασίας τους από τους κινδύνους που απειλούν τη ζωή και την αξιοπρέπεια τους.

 

Τρισεύγενη Παπακωνσταντίνου - Stagiaire EEB